Kirja

Johdanto

Tämä dokumentti on neljän vihreän aktiivin työryhmällä työstetty keskustelunavaus työmarkkinapolitiikasta...

Mitä haluamme työelämältä?

Työelämä on surkealla tolalla, eikä se ole kehittymässä parempaan ilman merkittäviä toimenpiteitä ja paradigman muutoksia...

Yksilölle merkityksellinen ja kestävä työ

Työelämä ei ole irrallinen osa yhteiskuntaa vaan olennainen osa aikuisväestön ajan- ja energiankäyttöä...

Sosiaalisesti kestävä työ

Työ käsitetään usein taloudellisena instituutiona, mutta sillä on myös merkittäviä sosiaalisia ulottuvuuksia...

Ekologisesti kestävä työ

Kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja...

Taloudellisesti kestävät työn rakenteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet huomioivat talouden erityisesti neljän tavoitteen kautta: säällinen työ ja talouskasvu; teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri; eriarvoisuuden vähentäminen; sekä vastuullinen kulutus ja tuotanto...

Mikä työelämässä on pielessä?

Nykytyöelämässä riittää haasteita ja haitallisia kehityskulkuja...

Epätyypilliset työsuhteet ja työn muotojen polarisaatio

Epätyypillisillä työsuhteilla (tai epätyypillisellä työllä) tarkoitetaan sellaisia työsuhteita, jotka ovat osa-aikaisia, määräaikaisia tai näiden yhdistelmä...

Tulojen ja varallisuuden jaon logiikka

Vasemmistolainen talouskeskustelu sai uutta virtaa Pikettyn ...

Pinttyneet hierarkiat työelämässä

Teollistuneissa yhteiskunnissa on totuttu elämään hierarkiassa...

Työn kohtaanto

Työmarkkinan kohtaanto-ongelmalla tarkoitetaan sitä, että samaan aikaan on paljon avoimia työpaikkoja ja työnhakijoita, mutta avoimet työpaikat eivät täyty ja työnhakijat eivät löydä työtä --eivät ainakaan tarpeeksi nopeasti...

Työn ekologiset vaikutukset

Työllä on aina ympäristöllisiä vaikutuksia, ja useimmissa työnkuvissa ja organisaatioissa vaikutukset ovat niin positiivisia kuin negatiivisia...

Työmarkkinoiden järjestäytyminen

Niin kauan kuin Suomessa on ollut työmarkkinoita, on myös ollut korporaatioita...

Työperäinen maahanmuutto

On täysin selvää, että suomalaisella hyvinvointiyhteiskunnalla ei ole tulevaisuutta ilman laajaa työperäistä maahanmuuttoa...

Työn ja organisaatioiden hybridisaatio

Ajasta ja paikasta riippumaton asiantuntijatyö yleistyy...

Sukupolvien murros

Monta virttä on väännetty siitä, miten X-sukupolvi syrjäytti vanhemmat ikäluokat ja Y-sukupolvi kohotti 2000-luvun alkupuolella kulmakarvoja - puhumattakaan Z-sukupolvesta...

Monimuotoisuus työelämässä

Monimuotoisuudesta on puhuttu loputtomasti arvopohjaisesta näkökulmasta...

Missiopohjainen liiketoiminta

Keskustelu voiton tavoittelusta yritysten ainoana lakisääteisenä velvoitteena on saanut osakseen runsasta kritiikkiä...

Keikkatalous ja työn kohtaannon automatisaatio

Taloustieteellinen selitys organisaatioiden olemassaoloon on se, että organisaatio vähentää työn tekemisen transaktiokustannusta ja -viivettä...

Vihreä siirtymä

Ilmasto- ja muut ympäristökysymykset alkavat viimein nousta niiden ansaitsemaan asemaan yhteiskunnassa...

Lukulista

Työryhmä suosittelee asiasta kiinnostuneille ainakin seuraavaa jatkoluettavaa!