Vihreä työelämä 2020-luvulla

Mielestämme Vihreiden tulisi ottaa ryhtiliike työmarkkinapolitiikassa. Esitämme haasteita joista kukaan ei vielä puhu fiksusti. Me Vihreät voisimme.

Kuva: DALL-E. "future of knowledge work by gallen-kallela"

Työelämän hierarkkisuus on aiheuttanut työpahoinvoinnin pandemian

Hallinnan tunteen katoaminen on aiheuttanut mielenterveysongelmien ja työkyvyttömyyden syöksykierteen. Hierarkioiden madaltaminen ja laadukas johtaminen poistaisi mielenterveysongelmia.

Työelämän laatu on tärkeämpää kuin pääoma.

Pääoma on yliarvostettua. Työ jalostaa pääoman uudeksi pääomaksi, joten työ on vähintään yhtä arvokasta kuin pääoma. Nykymuotoinen malli, jossa pääoma tuottaa ikuiset osinkotulot mutta työ kertapalkan, pitää uudistaa.

Työ on yliarvostettua

Ikuiseen 37,5 tunnin työviikkon ja täystyöllisyyden tavoitteluun jumiutunut yhteiskunta johtaa yhä laajenevaan työelämän hevonpaskaistumiseen sekä haitalliseen tuotantoon ja ylikulutukseen. Samalla ihmisten odotetaan käyttävän yhä suuremman osan vapaa-ajastaan osaamisen päivittämiseen ja työkyvyn ylläpitoon. Asetelma on muuttunut aivan perverssiksi.

Työelämä ratkaisee vääriä ongelmia

Työuralla on helppoa tehdä paljon rahaa ja hankkia mainetta optimoiden somemainonnan algoritmeja tai tehostamalla öljynporausta pilvilaskennalla. On vaikeaa luoda uraa, jossa pelastaa maailma. Työelämän täytyy kehittyä niin, että viheliäisten ongelmien ratkaiseminen on yritysten ja urien kannalta houkuttelevaa.

Työelämä pilaa ilmaston ja luonnon

Nykyaikaisen työelämän tehostuva toiminta tehostaa myös ympäristön rappeutumista. Niin kauan kuin kasvua ei saada irtikytkettyä ympäristöhaitoista, tehostuvan työelämän rakentama talouskasvu lisää ympäristön pahoinvointia.

Työelämä heikentää demokraattista yhteiskuntaa

Nykyaikainen työelämä on harvainvallan päälle rakennettu instituutio, joka perustuu meritokratian illuusiolle. Työelämä heikentää osallisuuden kokemusta ja opettaa, että päätökset yhteisistä asioista tekee joku muu. Montako epädemokraattista instituutiota aidosti demokraattinen yhteiskunta voi sisältää?

Työelämä heikentää ihmisoikeuksia

Nykyaikainen työelämä ei tue ihmisoikeuksien toteutumista. Nyt ihmisoikeuksistaan ja vapauksistaan saa luopua työsopimuksella. Saako tällä perusteella alistaa vapaata ihmistä ja määrätä muita kansalaisia työelämässä?

Työelämä tarvitsee intersektionaalista feminismiä

Naisten ja vähemmistöjen osaamisen alihinnoittelu on räikeä todiste työmarkkinoiden epärationaalisuudesta. On aika jättää taakse tunne- ja ideologia- perustainen valkoista heteromiestä suosiva työelämä ja siirtyä rationaaliseen inter- sektionaaliseen feminismiin. Kun rekrytoi ja johtaa intersektionaalinen feminismi edellä, on helppo löytää juuri sopivat henkilöt edullisesti.

Työskentelet kohta algoritmille, kun perinteinen organisaatio lentää roskiin.

Perinteinen työpaikkaorganisaatio on olemassa lähinnä työn järjestelemistä varten. Pian työn voi kuitenkin optimoida digitaalisen alustan algoritmi, eikä organisaatioita enää tarvita. Alustan rajapinnan yllä hallinnassa olevat insinöörit määräävät, mitä rajapinnan alla olevat tekevät.

Työperäinen maahanmuuttaja vaihtaa sinunkin vaippasi.

Pienenevät ikäluokat ja heikentyvä huoltosuhde luovat valtavan tarpeen työperäiselle maahanmuutolle. Saatavuusharkintaa ei enää tarvita, koska jokaisella alalla tulee olemaan työvoimapula. Jotta sinunkin vaippasi saadaan vielä joskus vaihdettua, pitää kaikki työperäisen maahanmuuton hidasteet poistaa heti.

Työ on osa yhteiskuntaa eli osa politiikkaa.

Suomessa on tuudittauduttu ajatukseen, että työelämän pelisäännöt ja kehittäminen voidaan jättää pelkästään työmarkkina- järjestöjen vastuulle. Työelämän laadulliset kysymykset on kuitenkin räikeästi laiminlyöty ja valtion täytyy tulla mukaan työelämän aktiiviseksi kehittäjäksi.

Työ ei ole Vihreiden ydinosaamista

Vihreillä ei ole järjestäytynyttä työmarkkinatoimintaa. Tällä valtuustokaudella linjataan työelämäpolitiikasta. On aika miettiä mitä me oikeastaan työltä haluamme ja miten voimme luoda parasta mahdollista työelämää.