Johdanto

Tämä dokumentti on neljän vihreän aktiivin työryhmällä työstetty keskustelunavaus työmarkkinapolitiikasta. Sen tavoitteena on viitoittaa, millaista Vihreän työmarkkinapolitiikan tulisi olla ja mihin keskeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja muutosvoimiin sen tulisi kyetä vastaamaan. 1

Tavoitteenamme on, että seuraavalla valtuustokaudella (2023-25) Vihreät laatii työmarkkinakysymyksistä oman poliittisen ohjelman. Tämä ohjelma määrittelisi Vihreiden poliittiset tavoitteet tunnistetuissa keskeisimmissä työelämän kehittämisen kysymyksissä, mielellään tavalla joka toisi Vihreät virkistävällä tavalla ulos perinteisestä korporaatiokentän vastakkainasettelusta.

Ajantasaisen työmarkkinoita käsittelevän ohjelman tarve on tunnistettu puolueessa laajasti, mutta ajankohtaisia ohjelmatarpeita on aina enemmän kuin mitä valtuustokaudelle mahtuu käsittelyyn. Nostamalla nämä kysymykset keskusteluun toivomme aiheen nousevan prioriteettilistalla.

Olemme erittäin homogeeninen joukko miespuolisia diplomi-insinöörejä. 2 Monia keskeisiäkin työelämän epäkohtia on siis jäänyt käsittelemättä, kun emme halunneet lähteä mestaroimaan muiden arkea ja elämää. Esimerkiksi sairaanhoitajien surkeiden työolojen, akateemisen prekariaatin tai duunareiden arjen suhteen meillä on sokeita pisteitä. Olemme olettaneet, että nämä epäkohdat paikataan Vihreiden ohjelmatyössä, joka kerää monimuotoisemman joukon ympärilleen. Tämä pamfletti on siis keskustelunavaus, ei vihreän työelämäpoliittisen ohjelman aihio.

Paitsi demografisesti yksipuolisia, olemme työmarkkinakentän ja vihreän puolueorganisaation aktiiveja ammattiliiton valtuustosta puoluehallitukseen. Kaikki esitetyt mielipiteet ovat omiamme.

Eri puolilla Suomea 24.9.2022

Jori Mäkkeli, Janne Peltola, Jussi-Pekka Teini ja Juho Salmi


  1. Näissä sivuhuomautuksissa esitetään nopealle selailijalle ratkaisuja ja tärkeimpiä huomioita. ↩︎

  2. Puolueelle jää vielä tämän pamfletinkin jälkeen paljon linjattavia asioita meidän hyvin tiedostetuista sokeista pisteistämme. ↩︎