Mitä haluamme työelämältä?

Työelämä on surkealla tolalla, eikä se ole kehittymässä parempaan ilman merkittäviä toimenpiteitä ja paradigman muutoksia. Tarvitaan vihreää työmarkkinapolitiikkaa, joka rakentuu kestävän kehityksen periaatteille niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla.

Oletamme talousjärjestelmän perustuvan ainakin vielä lähivuosikymmeninä kapitalistiseen markkinatalouteen, jossa kasvu on aina tavoiteltua. Vaikka sen hegemoniaa ei ole lähdetty tässä pamfletissa haastamaan, on syytä jatkaa paremman järjestelmän etsimistä. Tarjoaako tuunattu kapitalistinen markkinatalous tai jokin muu järjestelmä kokonaisratkaisun, jossa työelämä ei ole enää synonyymi ympäristön ja ihmismielen tuhoamiselle? Olemme avoimia kaikille vaatimuksemme täyttäville vaihtoehdoille, oli se sitten kapitalistisen markkinatalouden korjaaminen tai täysin uusi talousjärjestelmä.

Kaikesta ansaitusta kritiikistä huolimatta huolimatta kapitalistinen markkinatalous on tähän asti esitetyistä malleista tehokkain tapa järjestää talous. Donitsitalous ei vastaa kysymykseen siitä, miten seitsemän miljardia ihmistä saadaan vetämään yhtä köyttä, eikä degrowth vastaa kunnolla siihen, miten väistämätöntä kurjuutta jaetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Me katsomme, että markkinatalous on paras tapa jakaa niukkoja resursseja, kunhan järjestelmä kalibroidaan oikein.

Silti on selvää, että nykytila ja nykyinen kehityssuunta ei ole vaihtoehto. Työpahoinvoinnin pandemia, ympäristökriisit, vallan ja varallisuuden keskittyminen ja lukuisat muut haitalliset kehityskulut on saatava kuriin. Tässä luvussa hahmottelemme miltä tulevaisuuden kestävä työelämä näyttää niin yksilön kuin eri yhteiskunnallisten ulottuvuuksien kautta.