Lukulista

Työryhmä suosittelee asiasta kiinnostuneille ainakin seuraavaa jatkoluettavaa:

 • Aitta (2019). Osakeyhtiölain yhteiskuntavastuullisuus - Diskurssianalyyttisiä tarkasteluja. Hyvä yhteenveto osakeyhtiölakiin liittyvästä argumentaatiosta.
 • Blasi, Freeman, Kruse (2014). The Citizen’s Share. Inspiroiva puheenvuoro työntekijäomistuksen puolesta.
 • Boesen (2021). Sustainable limitless work. Oiva raportti etätyön lähinäkymistä.
 • DeMarco, Lister (2013). Peopleware. Edistyksellisen ihmisten johtamisen aapinen.
 • Diefenbach (2020). The Democratic Organization – Democracy and the Future of Work. Työpaikkademokratian perusteos.
 • Fried, Heinemeier Hansson (2010). Rework. Inspiroiva visio tietotyön tulevaisuudesta.
 • Graeber (2018). Bullshit Jobs: A Theory. Ajatuksia herättävä johdatus sontatyöhön.
 • Helne, Hirvilammi (2021). Puristuksissa? Nuoret ja kestävän hyvinvoinnin ehdot. Kiinnostavaa ja masentavaa analyysia sukupolvipolitiikasta työelämässä.
 • Hirvilammi, Matthies, Närhi, Stamm (2016). Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja – Analyysi kirjallisuudesta. Ekologisesti vastuullisen työn tärkeitä teemoja koottuna yksiin kansiin.
 • Laloux (2014). Reinventing organizations. Monet itseohjautuvista organisaatioista vakuuttanut teos.
 • Launonen (2021). Taistelu työstä. Erinomaista polemisointia työn merkityksestä yhteiskunnassa.
 • Perez (2019). Näkymättömät naiset. Jos tämä kirja ei tee lukijastaan feministiä, ei se ole kirjan vika.
 • Piketty (2013). Pääoma 2000-luvulla. Tilastojärkäle pääoman kertymisestä.
 • Purokuru, Lahtinen (2020). Mikä liberalismia vaivaa? Ajatuksia herättävää polemiikkaa liberalismin alennustilasta.
 • Simil (2018). Energy and Civilization. Kanoninen johdatusteksti EROEI-ajatteluun.
 • Soininvaara (2021). 2020-luvun yhteiskuntapolitiikka. Odella on uniikki yhteiskunnallinen näkemys, jota arvostamme.
 • Suzman (2021). Work: A History of How We Spend Our Time. Silmät avaavaa työn sosiologiaa.